Wypadki podczas wykonywania pracy zdarzały się zawsze. Firma, która dba o pracowników umożliwia im ubezpieczenie grupowe. Budowanie takiego ubezpieczenia pozwala na zwiększenie proponowanych świadczeń, gdyż im więcej zainteresowanych tym większa przychylność towarzystw ubezpieczeniowych. Jak wykazują badania GUS z roku na rok wzrastają wypadki w pracy. Pracownicy są coraz to bardziej świadomi co do wypłaty odszkodowania. Mają większą wiedzę dotyczącą odszkodowań jakie im przysługują, a po wyrządzonej szkodzie bez problemu uzyskują informację o możliwościach, które dają im polskie przepisy na temat odszkodowań. Pracownik po wypłacie odszkodowania NNW z ubezpieczenia wykupionego prywatnie lub zapewnionego przez pracodawcę może zwrócić się do pracodawcy z roszczeniem za urazy i straty materialne. Jeśli zatrudniający posiadał OC pracodawcy, to odpowiedzialność za wypłatę roszczeń jest po stronie ubezpieczyciela. Gdy firma nie posiada takiego ubezpieczenia musi płacić z własnej kieszeni. A naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, a więc pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji. Pracodawca musi również na nowo dostosować środowisko pracy pracownika do zmienionej sytuacji.
My jako Brokerzy ubezpieczeniowi jesteśmy do dyspozycji zarówno dla Firm oraz dla pracowników. W każdym poszczególnym przypadku staramy się pomóc uzyskać roszczenie oraz udzielić pomocy prawnej.