W kategorii ubezpieczeń na życie wymienić można różne konfiguracje polis. Jeśli wziąć pod uwagę liczbę osób ubezpieczonych w jednym pakiecie, można wyróżnić ubezpieczenia grupowe oferowane pracownikom w miejscu zatrudnienia, jak i polisy indywidualne. Czy zatem ubezpieczenia grupowe są korzystniejsze od tych zawieranych indywidualnie, na własną rękę?

Grupowe ubezpieczenie na życie jest specyficznym rodzajem polisy, która obejmuje wielu ubezpieczonych, zatrudnionych w jednym zakładzie pracy. Działa ono na określonych zasadach, a jego warunki są negocjowane przez ubezpieczającego – pracodawcę lub związki zawodowe – z jednym lub kilkoma wybranymi towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Najczęściej pracodawca korzysta z pomocy brokera ubezpieczeniowego – niezależnego specjalisty w tym zakresie, który reprezentuje interesy pracodawcy i pracowników.
Ubezpieczyciel nie podpisuje umów z każdym pojedynczym pracownikiem, a jedynie z pracodawcą. Polisę na życie w formie grupowej można rozszerzyć na osoby bliskie pracownikowi –
na jego współmałżonka lub partnera oraz dzieci. Elementów składowych grupowego ubezpieczenia na życie jest wiele.

Podstawą oferty jest ochrona życia danej osoby – pracownika firmy lub członka jego najbliższej rodziny, co zapewnia wypłatę świadczenia, w przypadku gdy w okresie trwania ubezpieczenia dojdzie do śmierci osoby nim objętej. Wówczas uposażeni w polisie lub spadkobiercy otrzymają pełną kwotę świadczenia na wniosek o wypłatę.

Najczęściej oferty ubezpieczeń grupowych na życie są o wiele bardziej rozbudowane niż umowy indywidualne i uwzględniają przede wszystkim śmierć ubezpieczonego – naturalną, w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego i wypadku przy pracy, udaru czy zawału serca, pobyt w szpitalu, ryzyko poważnego zachorowania, np. na nowotwór, ryzyko udaru czy zawału, urodzenie dziecka, śmierć bliskiej osoby, uszczerbek na zdrowiu, trwałą utratę zdolności do wykonywania pracy, inwalidztwo, operacje i wiele innych.

Przy porównywaniu ze sobą propozycji ubezpieczenia indywidualnego i ubezpieczenia grupowego można zauważyć, iż grupowa polisa zawiera zdecydowanie wyższe świadczenia, szerszy zakres ochrony przy relatywnie niższej składce. Dziś towarzystwa ubezpieczeniowe prześcigają się w rozszerzaniu swoich propozycji ochrony, tym samym sprawiając, iż ubezpieczenie staje się bardziej autentyczne i daje poczucie możliwości korzystania. Warto zatem z udziałem brokera rozeznawać oferty ubezpieczeniowe, które mogą pozytywnie zaskakiwać, o czym często przekonujemy się na spotkaniach z naszymi Klientami.

Zapraszamy do współpracy!