Oferta

Obsługa brokerska i pełna oferta

Stała obsługa brokerska

Każdy możliwy scenariusz przyjmujemy do realizacji:

Odpowiadamy za cały proces przygotowania i zawarcia umów ubezpieczenia. U każdego klienta sytuacja wygląda inaczej – jest to uzależnione od profilu prowadzonej działalności i posiadanego majątku, a także od obowiązujących procedur wewnętrznych.

  • zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela
  • ustalenie terminu oględzin
  • uczestnictwo w oględzinach szkody
  • nadzór nad likwidacją szkody
  • przekazywanie dokumentacji szkodowej
  • nadzór nad terminowością wypłaty odszkodowań
  • procedury odwoławcze
  • procedury ugodowe

Dodatkowo:

  • uproszczone procedury likwidacji szkód
  • opracowanie instrukcji postępowania w przypadku szkód

Napisz do nas

Masz pytanie, potrzebujesz porady, napisz do nas:

11 + 14 =

Podane w formularzu kontaktowym dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Adviser Brokers Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bielska 15A, 43-190 Mikołów, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) w celach kontaktowych. Zebrane dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Kompleksowa ochrona majątku firmy

Zabezpieczenie majątku w zakresie ryzyk ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji, szkód elektrycznych i elektronicznych i innych.

Ponadto odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ochrona zysku na skutek zdarzeń losowych, ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu.

Kompleksowa ochrona mienia w transporcie i wiele i innych ryzyk chronionych w ramach prowadzonego biznesu.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, wadium i inne

Grupowe ubezpieczenia na życie

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa w zakresie życia i zdrowia pracowników i ich rodzin.

Dodatkowe profity dla prawników związane z profilaktyką, dostępem do wiedzy medycznej. Prywatna Opieka Medyczna. Pracownicze Programy Emerytalne.

Adviser VIP

Ekskluzywny pakiet dla kadry menadżerskiej i właścicieli firm.

Nasz autorski program ochrony życia i zdrowia na imponującym poziomie. Zabezpieczenie nawet do kilkuset tysięcy złotych.

Pobyt w szpitalu, operacje, leczenie specjalistyczne, rekonwalescencja, niezdolność do pracy – to kilka z szerokiego spektrum ochrony ubezpieczeniowej, niezbędnej dla najbardziej wymagających klientów.

Ubezpieczenia farmaceutów i aptek

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa w zakresie życia i zdrowia pracowników i ich rodzin.

Dodatkowe profity dla prawników związane z profilaktyką, dostępem do wiedzy medycznej. Prywatna Opieka Medyczna. Pracownicze Programy Emerytalne.

Ochrona życia i zdrowia

Na bazie analizy jesteśmy w stanie zdefiniować potrzebę ubezpieczenia życia i zdrowia.

Doradzimy zakres ochrony na optymalnym poziomie.

Duży nacisk kładziemy na kompleksową ochronę, która powinna uwzględniać możliwe scenariusze naszego życia.

Pakiety medyczne

Bezpłatny dostęp do lekarzy specjalistów i badań w różnych zakresach.

Sukcesja majątkowa

Firma niesiona przez pokolenia

Przeniesienie wartości majątku z najlepszym wykorzystaniem potencjału przyszłego pokolenia bez jakiegokolwiek uszczerbku finansowego i prawnego dla spadkodawcy i spadkobiercy.

Zoptymalizowane zarządzanie kosztami

Zintegrowany system ochrony kapitału ze skierowaniem na oszczędność w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Programy oszczędnościowe i inwestycyjne

Nowoczesne, innowacyjne programy z udziałem doradcy inwestycyjnego, z nieprzeciętną stopą zwrotu przy jednoczesnej ochronie kapitału.