Czas pandemii sprawił, iż zakres usług assistance został dość znacznie zmodyfikowany, aczkolwiek można powiedzieć, że z korzyścią dla ubezpieczonych. Większego znaczenia nabrały mniej popularne lub niedostępne do tej pory usługi, m.in. zdalne wsparcie IT (m.in. desktopy, laptopy, tablety, telefony), wirusy czy ochrona młodych ludzi przed hejtem w sieci – weryfikacja odwiedzanych stron, kontrola rodzicielska, odzyskanie dostępu do skrzynki e-mailowej, instalacja programu antywirusowego, ustawienie prywatności, powiadomienia o nierozpoznanych logowaniach, usunięcie negatywnych komentarzy w serwisach społecznościowych, konsultacje czy podjęcie przez prawnika bezpośredniej interwencji wobec sprawców itd. Nastąpił olbrzymi wzrost telemedycyny, w tym pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych. W ramach ochrony oferowane są m.in. wideokonsultacje, kontakt telefoniczny ze specjalistą czy zwykłe rozmowy dotyczące samopoczucia i potrzeb ubezpieczonego. W dalszym ciągu są oczywiście świadczone usługi car assistance oraz usługi hydrauliczne, ślusarskie czy serwisowe (RTV/AGD). Warto podkreślić, jak ważny jest assistance medyczny. Szczególnie pomocny w razie nieszczęśliwego wypadku – transport do placówki medycznej, zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc rehablilitanta, opieka nad małoletnimi lub zwierzętami itd. Należy docenić, iż usługi assistance, pomimo trudnego czasu, są świadczone nieprzerwanie, bez ograniczenia zakresu świadczeń. Wynika to przede wszystkim z dobrej organizacji firm, które w staranny sposób potrafią dobrać usługodawców, potrafiących stanąć na wysokości zadania.
Warto zatem przy zawieraniu umowy ubezpieczenia dopytać o zakres usług assistance. Jak wynika z doświadczeń naszych klientów, usługi assistance bywają bardzo pożądane w trudnych sytuacjach życiowych, a jeszcze wciąż bywają mało wykorzystywane. Zachęcam do zwrócenia na nie uwagi – zarówno przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, jak również w sytuacji, która będzie wymagała skorzystania z usług assistance.