Mamy dziś możliwość zaproponowania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej osobie pracującej w Dziale Księgowości lub obsługującej Kadry i Płace. Jakie korzyści płyną z polisy, która może nam zagwarantować spokojny sen ?
Pracownicy objęci ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej są chronieni w związku z wykonywaniem czynności księgowych lub obsługi płac. Zabezpieczone są także roszczenia z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utrata akt, ksiąg rachunkowych, faktur i innych dokumentów. W dobie pełnej elektroniki dodatkową asekuracją jest również zabezpieczenie szkody w wyniku złej edycji dokumentów, utraty, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania danych drogą elektroniczną. Zakresem ochrony to również pomoc prawna w przypadku roszczeń zasadnych, niezasadnych jak i wypłata odszkodowania, które ubezpieczony będzie musiał zapłacić poszkodowanemu. Ochrona odpowiedzialności zawodowej może być, nie tylko dla osób pracujących ściśle w dziale księgowości, ale również dla kadry kierowniczej, zarządu czy wspólników.
Reasumując podstawowa oferta ubezpieczenia chroni pracownika Lub członka zarządu przed negatywnymi skutkami decyzji, które narażają osobę w związku z wykonywanym zawodem.
Warto zatem zainteresować się tym ubezpieczeniem, które w wielu sytuacjach ochronią przed negatywnymi skutkami zadań, które przecież i tak trzeba wykonać w związku z podjętym zobowiązaniem. Warto wiedzieć, iż w sytuacji zgłoszenia roszczenia, sprawę przejmuje Towarzystwo Ubezpieczeń, które reprezentuje nasze interesy w sporze z drugą stroną. Niejednokrotnie ubezpieczenie obejmuje również koszty prawne, które i tak będą poniesione, niezależnie po której stronie będzie stało prawo.