Zastanawiałam się czy osoba zatrudniona lub nowo zatrudniona w danym przedsiębiorstwie jest świadoma funkcjonowania ubezpieczenia grupowego w jej firmie. Okazuje się, że jest spora liczba osób, które dowiaduje się o tym fakcie w chwili planowania wakacji.
Dlaczego tak się dzieje? Moim zdaniem są co najmniej dwa czynniki. Jednym z nich jest małe zaangażowanie się osób obsługujących program w firmie. A drugi to sam pracownik nie jest świadomy jakie profity przynosi ubezpieczenie grupowe. Polisy grupowe na życie zapewniają pracownikowi przede wszystkim ochronę na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, inwalidztwa i trwałej niezdolności do pracy. Pozwalają także na uzyskanie dodatkowych świadczeń, m.in. w razie zgonu bliższego członka rodziny (małżonka, rodziców czy teściów), jak również z okazji narodzin dziecka.
Zdarza się taka sytuacja, że w chwili planowania wakacji pracownik poszukuje ubezpieczenia w razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu na wakacjach. I wtedy pracownik zdaje sobie sprawę, że po co wykupywać ubezpieczenie na wakacje jak może rozpocząć ubezpieczenie grupowe w firmie.
Polisa ubezpieczenia grupowego daje możliwość, że w razie nieszczęśliwego wypadku, któremu pracownik może potencjalnie ulec podczas wypoczynku może uzyskać wypłatę roszczenia natychmiast. Nawet jeśli pracownik podejmie decyzję o wstąpieniu do ubezpieczenie i wejdzie w okres karencji to nie ma problemu ponieważ roszczenia z NNW nie posiadają karencji. Ubezpieczony może liczyć na pomoc finansową oraz dodatkowe usługi, takie jak np. zwrot kosztów rehabilitacji czy też sfinansowanie pobytu w szpitalu. Zakup polisy grupowej NNW za pośrednictwem pracodawcy zazwyczaj jest możliwy pod warunkiem, że pracownik nie przebywa na zwolnieniu lekarskim ani też nie pobiera świadczenia rehabilitacyjnego. Polisę można rozszerzyć o członków rodziny osoby ubezpieczonej oraz w niektórych wypadkach – konkubentów.
Nie bądźmy obojętni na informowanie ludzi, z którymi pracujemy. Uświadamiajmy siebie nawzajem jakie mamy prawa i obowiązki w pracy a na pewno wszyscy będziemy zadowoleni, że jesteś komuś pomocni.