W ostatnim poście wstępnie poruszyłam temat Ubezpieczenia dla kadry zarządczej w firmach. Zostało tam ogólnie opisane dla kogo jest takie ubezpieczenie, co chroni i w jaki sposób. Dziś pokrótce opiszę na co zwrócić uwagę przy tworzeniu ubezpieczenia D&O.


Podstawowym założeniem ubezpieczenia D&O jest gwarancja ubezpieczyciela do zapłaty wartości szkody, jaką wyrządził np. prezes zarządu poprzez wadliwe decyzje lub zaniechanie a został zobowiązany do pokrycia kosztów na podstawie roszczenia skierowanego bezpośrednio przeciwko niemu.


W trakcie tworzenia Ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na takie aspekty, które uwarunkowują nam to ubezpieczenie. Są to podstawowe elementy takie jak suma polisy, wyłączenia zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, bilans finansowy firmy czy dodatkowe zakresy towarzystw.

Sumę gwarancyjną w D&O na którą należy zwrócić uwagę powinna być adekwatna do zasądzanych w przeszłości kar finansowych dla osób na podobnych stanowiskach. Dodatkowo powinna być współmierna dla wielkości obrotów kierowanej przez klienta firmie. Im większa suma gwarancyjna, tym większa składka, jednak jest to lepsze zabezpieczenie dla jej beneficjenta.


Jeśli Przedsiębiorstwo chce uzyska jak najkorzystniejsze ubezpieczenie D&O musi przedstawić przyszłemu ubezpieczycielowi dokumenty, które odzwierciedlają stan finansowy firmy. Chodzi o Bilans finansowy spółki, rachunek zysków i strat oraz czasami sprawozdanie kwartalne czyli F01. Poprawność takiego sprawozdania bada biegły rewident, który może być zatrudniony w strukturze przedsiębiorstwa lub działać jako niezależny podmiot zewnętrzny. Dobrze, aby wszystkie przedstawione dokumenty miały pozytywny przekaz dla zakładu ubezpieczeń.


W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia posiadamy takie zapisy, z którymi nie możemy już nic zrobić. Jednak istnieją zapisy fakultatywne, które obejmują dodatkowe zdarzenia i te zapisy możemy dopierać w zależności od potrzeb firmy. W trakcie kreowania Slipu brokerskiego dla klienta co do ubezpieczenie D&O broker musi zastanowić się, które z tych zapisów nie spowoduje zawężenia ochrony ubezpieczeniowej, co może mieć negatywny wpływ dla zarządu spółki w razie wypłaty odszkodowania. Warto także przemyśleć, jaki zakres ubezpieczenia oferowany przez towarzystwa będzie odpowiadać potrzebom naszej firmy i rodzaju działalności, a także odpowiedzialności. Zwykle Ubezpieczyciele dzielą ofertę na zakres podstawowy, który chroni podstawowe funkcje zarządcze oraz zakres dodatkowy, który jest uzależniony od specyfiki firmy

.
Widzimy, że przy tworzeniu polisy dla D&O musimy wziąć pod uwagę podstawowe aspekty, które są standardowe występujące praktycznie we wszystkich produktach ubezpieczeniowych oraz takie co stanowią specyfikę danego klienta dla którego Broker jest wsparciem w zawiłości zagadnień ubezpieczeniowych.