Dzisiejszy świat bez internetu praktycznie nie istnieje. W codzienności łapiemy się na tym, iż praktycznie wszystko, wokół czego się obracamy, ma swoje odniesienie w cyberprzestrzeni. Od zrobienia przelewu do zapłaty za parking w dużym mieście. Wszyscy, którzy chcą się liczyć w wielkim świecie – stosują dopasowane aplikacje, których zadaniem jest spełniać wszystkie potrzeby i oczekiwania ich klientów. Wszystko pięknie się prezentuje, ale przecież każda z tych cudów wynalazku zawiera miliony danych. Co w sytuacji, kiedy dane wypłyną lub kiedy, ktoś przejmie nad nimi kontrolę ?
Dużo już powiedziano o ubezpieczeniach dotyczących tzw. Incydentów cybernetycznych, a fakt coraz lepszego rozumienia zagrożenia przez przedsiębiorstwa powoli przedkłada się na realne zainteresowanie zarządzających podmiotami tak ofertą, jak również ubezpieczeniem cyber. Służby IT rozumiejąc, że stosowanie nawet bardzo zaawansowanych zabezpieczeń nie daje pewności, że infrastruktura jest na 100% odporna na cyberincydenty, stawiają coraz mniejszy opór przed ubezpieczeniem interesów przedsiębiorstw polisą cyber, nie uznając jej jako ataku na ich kompetencje. Do najważniejszych przyczyn szkód nadal zaliczane jest ryzyko w działaniach pracowników. Element tak oczywisty, ale jakże trudny do codziennego i skutecznego nadzorowania. Wynikająca z tego konieczność zaufania jest podkreślana przez zakłady ubezpieczeń – szczególnie na etapie ofertowania – poprzez podkreślanie konieczności cyklicznego szkolenia pracowników w zakresie zachowań w cyberprzestrzeni. Zdaje się, iż liczba polis cyber z roku na rok przyrasta, ale i sytuacji szkodowych również. To powoduje, iż pojawiają się nowe potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Dużym zainteresowaniem cieszy się pokrycie ryzyk związanych z nieoczekiwanym wypłynięciem danych (szczególnie wrażliwych) oraz dotyczące wyłudzeń finansowych. Zatem warto pochylić się nad tematem, aby firma mogła pracować w spokoju, a w sytuacji, która wymknęła się spod kontroli, mieć środki zaradcze, aby pokryć wszystkie straty związane z utratą danych, pieniędzy czy dobrego imienia.