Obserwując ostatni czas, kiedy poważnie zmagaliśmy się z koronawirusem, doświadczyliśmy lockdownu i ograniczoności w dostępie do usług medycznych, możemy śmiało stwierdzić, iż nasze życie jest zdecydowanie inne niż przed pandemią. Coś, wcześniej było jasne i oczywiste, dziś w wielu sytuacjach postrzegamy jako dobro luksusowe. Bo jak nazwać sytuację, kiedy potrzebujemy porady medycznej czy badania i spotykamy się z brakiem dostępności ? Wielu z nas potrzebowało szybkiej interwencji lekarskiej, a w zamian otrzymaliśmy zamknięte drzwi i sygnał zajętości na linii telefonicznej. Niestety, wiele nie zdiagnozowanych chorób wywołało też ciężkie konsekwencje – dla jednych utratę życia, dla innych znaczące pogorszenie zdrowia i komfortu w codziennym funkcjonowaniu.
Cała masa złych doświadczeń sprawiła, iż zdecydowaliśmy się na samodzielne poszukiwania dobrych rozwiązań, aby na wypadek choroby lub wypadku mieć pod ręką „osobistego” lekarza tudzież przychodnię, w której umówimy wizytę lub zrobimy potrzebne badania. W związku z powyższym z dużym zainteresowaniem spotkały się ubezpieczeniowe pakiety medyczne. Zaczęliśmy bardziej pilnować zakresu ochrony ubezpieczenia i poziomu wypłaty świadczeń. Zaobserwowaliśmy u naszych klientów chęć poszerzania oferty i podnoszenia wysokości kwot na wypadek zdarzenia. Kiedyś bardzo często składka była wyznacznikiem wyboru oferty, dziś liczy się dobre zabezpieczenie siebie i swoich najbliższych.
Każdy, kto doświadczył przykrych życiowych sytuacji wie najlepiej, iż dobre zabezpieczenie swojego życia i zdrowia, stanowi dobre, komfortowe życie. Naszym nadrzędnym celem, jako Brokera Ubezpieczeniowego, jest dbałość, aby każdy program ubezpieczenia był uszyty na miarę i spełniał zasadę praktyczności. Dobre i komfortowe życie naszych klientów, posiadających kompletne zabezpieczenie na przyszłość jest wyznacznikiem naszej misji w codziennym doradztwie ubezpieczeniowym.