Generalnie przyjęło się, że najbardziej co nas interesuje w ofercie grupowego ubezpieczenia na życie to wysokość świadczeń na daną ewentualność i jak do tego ma się składka. Kiedy zestawiamy polisę, którą posiadamy z nową ofertą, porównujemy jeszcze zakres ochrony – czy interesujące mnie zdarzenie jest objęte ochroną i czy poziom świadczenia jest stosunkowo atrakcyjny. Zdecydowanie rzadziej skupiamy się na warunkach ubezpieczenia czyli na treści zdefiniowanych zdarzeń, a to bardzo ważna kwestia. Warto zwrócić uwagę, jak definiuje Ubezpieczyciel np. zawał serca lub udar mózgu, czas pobytu w szpitalu, operację itd. Co ważne, to wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej – i inne są również zróżnicowane w zależności od danego zakładu ubezpieczeń. Zdarza się, że co w jednym Towarzystwie jest wyłączone, w innym byłoby wypłacone na skutek zdarzenia. Kolejna istotna kwestia to tzw. Zależność wypłaty, czyli spełnienie określonych warunków lub okoliczności, dla których ubezpieczyciel wypłaci dane świadczenie. To może być limit dniowy w pobytu w szpitalu lub na oddziale intensywnej terapii, długość przebywania na L4 po szpitalu i inne. Co ważne w ofercie grupowego ubezpieczenia na życie to liczba jednostek poważnych zachorowań, leczenia specjalistycznego, operacji.
Jak widać wiele składowych ma znaczenie przy zawieraniu umowy ubezpieczenia grupowego, stąd warto zasięgnąć porady brokera, który praktycznie może uszyć program na miarę potrzeb i możliwości grupy pracowników. Postara się również o to, aby wypłata świadczeń była prawie zawsze realizowana na wypadki zawarte w polisie.