Aby docenić pracownika, duże firmy mogą wypłacić nagrodę finansową lub też skorzystać z systemów pozapłacowych, takich jak samochód służbowy, specjalistyczne szkolenia itd. W przypadku przedsiębiorstw z sektora MSP, które nie dysponują budżetem na takie profity, pracownicy również mogą liczyć na pewne benefity.
Odpowiednio dobrany i zmotywowany zespół staje się wizytówką i kluczowym elementem właściwie funkcjonującej organizacji. Pracownik dobrze wykonujący swoje zadania chciałby być doceniony za zaangażowanie w pracę. Benefity pracownicze to nie tylko zachęta do efektywniejszej pracy, ale również sposób na docenienie oraz zatrzymanie dobrego pracownika w firmie. System motywacyjny w przedsiębiorstwie jest także znaczącym czynnikiem wpływającym na zadowolenie zatrudnionych osób ze swojego miejsca pracy.
Jednym z ważnych benefitów jest grupowe ubezpieczenie na życie, któremu warto się dokładniej przyjrzeć. Są to rozwiązania chroniące zdrowie i życie pracowników. Czasem w wyniku niespodziewanych zdarzeń zarówno w dużej firmie, jak i z sektora MSP może dojść do wypadku, urazu lub przewlekłej choroby pracownika. W ciężkiej sytuacji znajduje się wtedy nie tylko sam zatrudniony, lecz także jego rodzina oraz firma, w której pracuje. Dziś mamy dostępnych szereg różnych rozwiązań, które w sposób indywidualny traktują potrzeby pracowników – pakiety dotyczące chorób przewlekłych, nieszczęśliwych wypadków dla osób uprawiających wszelakie sporty, dla dużo podróżujących, dla pracowników posiadających małe dzieci. Warto również zwrócić uwagę na assistance medyczny, niezwykle przydatny w sytuacji nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania – pomoc rehabilitanta, zakup lub wypożyczenie ortezy, opieka nad nieletnimi lub zwierzętami, pomoc psychologa i inne.
Warto sukcesywnie modyfikować grupowe ubezpieczenie na życie, bowiem jak każdy produkt, ma ono swój „cykl życia” i aby cały czas było atrakcyjne dla ubezpieczonych, musi być zasilane nowymi opcjami, które są dopasowaniem do aktualnych potrzeb i oczekiwań pracowników i ich rodzin.
Na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu grupowego ubezpieczenia na życie – o tym w kolejnej odsłonie.