Zalecamy naszym klientom stosowanie gwarancji ubezpieczeniowych zdecydowanie bardziej niż gwarancji bankowych. Ważną różnicą między gwarancją bankową a ubezpieczeniową jest jej zabezpieczenie oraz procedura jej otrzymania. Bank może żądać dodatkowego zabezpieczenia majątkowego, towarzystwo ubezpieczeniowe zaś ryzyko przekłada na wysokość składek i ogólne warunki umowy gwarancji. To drugie rozwiązanie jest zdecydowanie prostsze, szybsze i co bardzo istotne – pozwala na swobodny przepływ kapitału firmy, w tym jego ciągły rozwój.

Poniżej przedstawiamy niektóre korzyści wynikające z uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej:

  • pozwala spełnić wymóg złożenia zabezpieczenia na etapie przetargu i w okresie trwania kontraktu,
  • podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa jako solidnego partnera w interesach,
  • pozwala uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych,
  • zapewnia niezależność finansową od banków i nie obciążają linii kredytowych,
  • pozwala uczestniczyć w wielu przetargach jednocześnie,
  • pozwala uzyskać dodatkowe źródło finansowania kontraktu w postaci zaliczki.

Zatem gwarancja ubezpieczeniowa jest korzystnym i bezpiecznym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa w szerokim tego słowa znaczeniu. Każda gwarancja jest liczona indywidualnie, uzależniona jest indywidualnej sytuacji i potrzeb każdego przedsiębiorstwa.