Wartość majątku, a suma ubezpieczenia

Wszystkie przypadki ubezpieczeniowe mają wspólny mianownik